มาทำความรู้จักกับ DexChannel

บริษัท ไบท์ อิน อะ คัพ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจดูแลลิขสิทธิ์  และมีนโยบายที่จะเน้นการดูแลลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การประชาสัมพันธ์โดยโปรโมตให้เป็นที่นิยมของตลาดในระดับโลก

 

Dexchannel.com เป็นอีกช่องทาง สำหรับการโปรโมตเอนิเม ให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง โดยปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เนตได้เข้าถึงทุกครัวเรือนในประเทศไทยและเป็น 1 ในปัจจัยของผู้ที่จะดำรงชีวิตในปัจจุบัน  Dexchannel.com ตอบสนองความบันเทิงได้ตลอดเวลาที่ต้องการ

บริษัท ฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนที่จะสร้างความแตกต่างในเรื่องการให้บริการเชิงรุก และให้คำปรึกษา เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเอนิเมและสินค้าอื่นๆ


DEXCHANNEL.COM
contact@dexchannel.com