Copyright Policy

คำชี้แจงลิขสิทธิ์

เว็บไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของบริษัท ไบท์ อิน อะ คัพ จำกัด(ไบท์) และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และอื่น ๆ ที่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากำหนด

ผู้ใช้จะต้องได้รับอนุญาตก่อนที่จะทำการใด ๆ ที่ใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาใด ๆ ย่อมถือว่าผิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางทรัพย์สินของไบท์

โดยการใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้อุปกรณ์ใด ๆ ที่ซอฟแวร์หรือโปรแกรมอัตโนมัติที่จะทำการดาวน์โหลดข้อมูลหรือเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูล ในกรณีที่คุณดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะทางใดถือเป็นความผิด ไบท์มีสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายเป็นเอาผิดจากผู้ที่ละเมิดสูงสุด

DexChannel.com
contact@dexchannel.com