แพ็กเกจในรูปแบบ Simulcast Package

Simulcast Series Package : รับชมทั้งเรื่อง ตั้งแต่ต้นจนจบ สด ใหม่ เร็วทันใจ Simulcast ฉายชนทีวีญี่ปุ่น
ระยะเวลา : รับชม Episode 1 - Episode สุดท้าย (+เพิ่มเวลาชมต่อจาก Episode สุดท้าย อีก 7 วัน )